Provinciale Staten, wat zijn dat net?

Iedere Nederlander kan elke vier jaar gaan stemmen voor de Provinciale Staten (kortweg ook “Staten” genoemd), maar wat zijn dat net en waarom zijn ze van belang in ons politiek systeem? Sinds 11 maart 2003 vormen de Provinciale Staten samen de volksvertegenwoordigers op het niveau van de provincies. Hun taak is het controleren van het […]

Meer