Actueel politiek nieuws: geen windmolens in natuurgebieden

Actueel politiek nieuws over windmolens in natuurgebieden

Het debat rond het al dan niet plaatsen van windmolens in natuurgebieden blijft actueel politiek nieuws. De provinciale staten van Gelderland willen alvast geen windmolens in natuurgebieden zoals de Veluwe. Gedeputeerde Staten staan wel open voor de mogelijkheid om windturbines langs grote wegen te plaatsen. Er heerst nogal wat verdeeldheid over deze materie bij de politieke partijen, CDA heeft geen probleem met de windmolens, D66, PvdA en VVD vinden windmolens tussen de bossen niet echt zinvol. Een ander tegenargument is dat windmolens aan de horizon het vergezicht zouden versperren en het gevoel van eindeloosheid in de weg staan. De GLK (Geldersch Landschap & Kasteelen), Natuurmonumenten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en nog anderen zijn geen voorstander van windmolens in natuurgebieden. Toch blijven de plannen bestaan om windturbines te bouwen op onder andere de Veluwe en de oude cultuurlandschappen in Gelderland bestaan. Volgens tegenstanders zijn er nochtans voldoende alternatieve plekken om de windturbines te plaatsen, want we moeten blijven investeren in duurzame energie en windenergie hoort daar zeker bij. Waarschijnlijk is het laatste woord omtrent dit actueel politiek nieuws nog niet gezegd.