Provinciale Staten, wat zijn dat net?

Iedere Nederlander kan elke vier jaar gaan stemmen voor de Provinciale Staten (kortweg ook “Staten” genoemd), maar wat zijn dat net en waarom zijn ze van belang in ons politiek systeem? Sinds 11 maart 2003 vormen de Provinciale Staten samen de volksvertegenwoordigers op het niveau van de provincies. Hun taak is het controleren van het bestuur van de Gedeputeerde Staten. Wie in de Provinciale Staten zetelt, worden de Statenleden genoemd en kunnen we dus met z’n allen beslissen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Wil je stijlvol voor de dag komen op de verkiezingsdag? Shop dan zeker eens bij na-kd voor een nieuwe outfit. Het aantal leden in een Provinciale Staat hangt af van het inwonersaantal van een provincie met een minimum van 39 leden in provincies met minder dan 400 001 inwoners, en tot 55 leden in de grootste provincies met meer dan 2 000 000 inwoners. De verkozen Statenleden kiezen op hun beurt de leden van de Gedeputeerde Staten en de Eerste Kamer.

Nederlandse provincies kaart
Stemmen voor de Provinciale Staten